Φορείς

Συμμετέχοντες Φορείς

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Ο κύριος σκοπός του ΚΑΠΕ είναι ο εθνικός συντονισμός στους τομείς των ΑΠΕ της ΟΧΕ και της ΕΞΕ, η προώθηση των εφαρμογών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη των δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς, συνυπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλυσίδας παραγωγή / μεταφορά/ χρήση της ενέργειας. Το ΚΑΠΕ στελεχώνεται από μία ομάδα 130 και πλέον έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων.

Μελέτες - Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε. είναι μια τεχνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 στις Σέρρες. Δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε όλα τα στάδια (σχεδιασμός - προγραμματισμός, αδειοδότηση, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση), ενώ συμμετέχει και σε επενδυτικά σχήματα τέτοιων έργων. Η ΟΡΙΖΩΝ είναι η εταιρεία που κατασκεύασε τον πρώτο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελλάδα (1994). Έκτοτε, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει τέσσερα υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 7,9 MW, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας άλλων τεσσάρων έργων, συνολικής ισχύος 11,7 MW.

Εκτός από τον τομέα των μικρών υδροηλεκτρικών, που αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της εταιρείας για 15 χρόνια, η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια στον τομέα της βιομάζας. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, απέκτησε μια πιλοτική μονάδα αεριοποίησης ισχύος 10KW για ερευνητικούς σκοπούς.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης για δύο μονάδες αεριοποίησης ισχύος 250 KW έκαστη στο νομό Σερρών, για τις οποίες ήδη έχει λάβει όρους σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρισμού.
Επιπλέον αυτών, η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100KW.
Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία, εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή, έχει ξεκινήσει να δραστηριοποιείται και στον ερευνητικό τομέα. Το 2012 συμμετείχε στο ερευνητικό έργο HYDROPOWER στα πλαίσια του προγράμματος SOUTH EAST EUROPE, ως συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών. Το 2013 εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και διεξήγαγε το έργο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ».
Επίσης, η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε συνεργατικά ευρωπαϊκά και διεθνή σχήματα σε υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων (HORIZON 2020 & INTERREG MED).

Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Η ΑΝΚΑ ιδρύθηκε το 1989, με σκοπό τη συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, στην εισαγωγή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, στην εισαγωγή και διεύρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην υποστήριξη και ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, στην κοινωνική ανάπτυξη και γενικότερα στην ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και εφόσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Ελλάδος.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-25 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Νομική Μορφή

Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ερευνητικές Περιοχές

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Ινστιτούτα

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
  Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά -Ινστιτούτο Τεχνολογιών
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
  Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών(ΙΜΕΤ)
  Βιώσιμη Κινητικότητα και Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
  Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
 • Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
  Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολο Δραστηριότητα

Στο ΕΚΕΤΑ σήμερα εργάζονται περισσότερα από 700 άτομα στην πλειοψηφία τους επιστήμονες.

Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα ενώ κατατάσσεται στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7).

Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.200 ερευνητικά έργα (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 450 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ (περισσότερα από 260 άρθρα/έτος) έχουν σημαντική διεθνή επιστημονική απήχηση (περισσότερες από 5.700 ετεροαναφορές/έτος)

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου έχουν οδηγήσει στη δημιουργία 4 εταιρειών τεχνοβλαστών - spin offs.

Το ΕΚΕΤΑ είναι ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός φορέας που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της "Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών"